När ni kommer till tävlingsplatsen gör så här för att göra det enkelt för alla,

1. Gå till inskrivningen, det räcker att teamchefen gör det, övriga kan finna depåplats och börja lasta av tävlingsbilen.
Ta med till inskrivningen,
anmälningsbladet som ni fått per mejl eller skriv en egen med namn och personnummer på förare.
Tävlingsnummer och info vilken klass ni tävlar i,
information om teamet, bilen och ev sponsorer etc.
Betalar gör ni ni på plats, ta gärna med jämna pengar.

2. Kör till besiktningen, är den inte öppnad ställ bilen på kö vid besiktningsboxen/platsen som öppnar senast 07,00 tävlingsdag.

3. Kolla upp när förarmötet sker, obligatorisk att närvara på förarmötet och får inte skippas.  

4. Läs på anslagen tiderna för dagen.
Är inte ditt team uppställda och klara går starten ändå och detta är inte tävlingsledarens fel, teamet måste passa tiderna!

Tider på Linköping premiär 7 April  Legends GT Open

09,00 Test körning Legend och GT Open bilarna.
09,30 Bankörning Bavaria
10,00 kval Legend.
10,15 Kval GT Open
10,30  Bankörning   Bavaria  förar coachning
11,00  Legend heat 1
11,30  Test Körning STEC / Bavaria Race  bilarna  
12,00  GT open 60 minuters heat  1 förarbyte.
13,00  Bankörning Bavaria  +  Licens körning  förar coach
13,30 Time Attack
14,00 Bankörning  Bavaria  + Licenskörning
14,30 Legend heat 2
15,00  Licens körning
16,45 Last Chance  Time-Attack
17,00 Slut för dagens körning på banan.

PM kommer ut senast 2 dagar på email till alla anmälda om exacta tider med förarmöte och prisutdelningar


Besiktning av STEC bilarna påbörjas  18,00 på Mantorp park i box nummer 1  avslutas 21,00  öppnar igen
Söndag 07,00 -08,30
men gör gärna detta på Lördag för att slippa stress.   OBS ingen rullar in på Mantorp park innan 18,00 pga respekt för hyresgästerna som kör där under Lördag.
 


Mantorp  premiär 8 April
08,30 Förarmöte
09,00 Test och kval 30 minuter
09,50 Starten går för 2018 års premiär
12,50 loppet flaggas av
13,00 Bavaria / V8 race startar heat 1
13,30  Restart Stec Endurance
16,30 Målgång STEC 6 Timmars
16,35  Bavaria  / V8 heat 2
17,,00 Målgång och prisutdelning sker direkt vid Parc Ferme

Viktigt med tids disciplin är man inte på startlinjen kommer starten gå ändå med rullande startbil.  I endurance kommer

Sterten gå efter denna turordning
kvalsegrare klass 2 längst fram i ledet
kvalsegrare klass 1 efter klass 2
Standard kör efter klass 1
Startbilen släpper fältet då TL=Tävlingsledningen är nöjd med turordningen och samlat fält.  Bilen släcker lamporna kör in i depån och huvudposteringen startar med grön flagga vid start och mål.  Rescue bilen följer som sista bil startfältet.

Vid omstart gäller samma precedur och man startar om efter den placering man har i loppet detta hjälper funktionärerna er med i line up.  loppet börjar sin tidsräkning 09,50 oavsett klockslag slutar 16,30 Så Bavaria får sitt heat 2 genomfört.


 
STEC låter dig pröva på att köra på bana. 


Detta ingår i vår nyrekrytering till Svensk Endurance 

Skicka oss ett email så får du all information du behöver  Välkommen samling 11,00
 email