Bilbesiktning, vagnbok, varför? 

STEC arbetar mycket med säkerhet för förarnas skull.  Detta är bilsport med höga farter och det får inte hända några olyckor. Vi har också olika klasser för att det ska bli någorlunda jämna villkor i tävlandet.  
En vagnbok räcker 3 år framåt och är en säkerhetskontroll av bilen för att vi samtliga ska känna oss trygga som är på banområdet. 

Boka redan idag er besiktning,
Sören Trygg, inom Stockholm, 0735 035233.
Mats Olli, inom Hallands län, 0702 26360

Light besiktning gör vi på plats före tävling.
Ska ni köra klass Light, vagnsbok utfärdar vi på morgonen tävlingsdagen.