Tekniskt reglemente STEC klass Racing 2017-2019. Svenska öppna endurance mästerskapen.
Detta tekniska reglemente bygger på STEC  tekniska regler   vid osäkerhet kring reglerna ring 070-7982378


1) Tillåtna bilar.
Täckta bilar som är eller har varit typbesiktigade i Sverige och tillverkade i serie om minst 500  exemplar per år. Bilar av typ minibussar, SUV  är inte tillåtna, 
Tävlingsbilar skall vara registreringsbesiktigade för STEC vagnbok. 
Registreringsbesiktning måste göras före första tävling.

2) Drivmedel
Tillåtna drivmedel är blyfri bensin 95/98 oktan, E85 samt diesel. Allt drivmedel ska vara handelsbränsle inhandlat på tankställe i Sverige. Metanol är inte tillåtet

3) Karosseri och chassi
Chassiets och karossens ursprungliga form och material skall bibehållas. Tillåtna modifieringar beskrivs i punkterna 3-10 enligt nedan.
Skyddsbur  helbur STEC godkänd finns för 2995 kr   tumma inte på säkerheten 
Batteri ska vara säkert monterat för att undvika kortslutning och läckage. Pluspol ska alltid vara isolerad. Om batteri monteras i förarutrymme ska det monteras i batteribox . Batteribox ska vara avluftad och  vara isolerad invändigt med icke ledande material.
Spolvätskebehållare rekommenderas vara säkert monterad utanför förarutrymmet.  Om den monteras i förarutrymme ska den monteras i tätslutande låda dränerad nedåt under bilen, dock inte i närheten av heta detaljer.
Huvudströmbrytare är obligatoriskt 
Lufthål får tas upp i motorhuv om de täcks med finmaskigt nät. Hål för kylning av bromsar får tas upp. Skärmar får breddas, men bilens maximala bredd får inte överstiga 200cm. Skärmbreddare skall täcka hela hjulets bredd på minst en tredjedel av omkretsen, inga vassa skärmkanter får finnas. Det är tillåtet att byta ut framskärmarna mot likvärdiga i plast.
Modifiering av karossen för att göra tankning enklare och säkrare är tillåten.
Front och bakspoiler får monteras. Bakspoiler får ej sticka utanför karossens yttermått. Frontspoiler måste monteras under hjulnavscentrum, men  inte förlänga karossen främre del mer än 20 cm, mätt från originalkarossens yttermått.
Bogseröglor skall finnas lättåtkomliga fram och bak och  vara tillverkade av lämpligt material samt  ha en innerdiameter på minimum 60 mm.
I tävlingsbil inbyggda domkrafter får  användas 

4) Dörrar/inredning
Stol och 6-punkts-bälte ska vara STEC godkänd och  väl monterat 
Klädsel och isolering får demonteras, inga vassa kanter får förekomma.
Förardörrens originalklädsel rekommenderas bibehållas men får utbytas mot plan skiva. Lättning är tillåten på dörrar utom förardörr. Fönsterhissar och ventilationskanaler mm får demonteras även på förardörr.
Invändig backspegel skall vara monterad och ge god sikt bakåt.  

5) Motorhuv och baklucka
Original motorhuv och baklucka får ersättas av välliknande i annat material. Det är också fritt att lätta desamma. Original motorhuv- och baklucklås ska demonteras och ersättas med minst två utifrån öppningsbara lås. Om original gångjärn demonteras ska fyra utifrån öppningsbara lås monteras. Om motorhuv/baklucka i plastmaterial används ska låsanordningar förstärkas med en rund metallplatta med minst 60 mm radie eller rektangulär platta på minst 60 kvadratcentimeter.

6) Instrumentbräda
Instrumentbrädan får tas bort. Utstickande hörn och kanter får dock ej förekomma.

7) Stötfångare
Stötfångare skall motsvara original till funktion men får modifieras för montering av spoiler, splitter eller motsvarande.

8) Hjulupphängning
Hjulupphängning och fjädring, typ och fabrikat får ändras fritt.

9) Koppling, växellåda och bakaxel
Manuell växellåda enligt s.k. H-mönster. Antal växlar får inte förändras dock är stegning och typ av drev är fritt.
Automatisk växellåda är tillåten.
Sekventiell eller s.k. selespeed växellåda är tillåten, 
Drivning skall bibehållas original. Drivaxlar ska vara original avseende material och typ.
Diffbroms/spärr är tillåten.

10) Brandvägg, torpedvägg
Torpedvägg skall vara väl tätad mot genomslag av brand.

11) Rutor
Vindruta skall vara original eller i polykarbonat, minimum 5mm tjock. Övriga rutor får bytas mot polykarbonat, minimum 3mm tjock. Alla rutor skall vara genomsynliga. Endast klar plastfilm får monteras på glasrutors insida. Taklucka av plåt skall svetsas igen. Utvändiga backspeglar skall vara monterade på bilens bägge sidor.

12) Avgassystem/ljudnivå
Avgassystemet skall vara bakåtriktat eller åt sidan. Det skall sluta minst 20 cm bakom förar- eller passagerarsidans framdörrs bakkant (respektive sidas B-stolpe). 

Ljudnivån får ej överstiga 95 dBA enligt STEC mätmetod .
OBS att banägaren kan sätta annan/lägre gräns för ljudnivå. Arrangörens/banägarens/banbolagets/myndighetens ljudmätare anses som riktig och gäller.

13) Belysning
Minst två bakåtriktade bromsljus på minimum 20 W glödlampa (eller motsvarande)
Minst två röda bakljus på minimum 5W glödlampa (eller motsvarande).
Blinkers bak om minimum 20 W glödlampa (eller motsvarande)  Väl synlig indikatorlampa skall finnas på instrumentpanelen.
Belysning fram av halv- eller dimljus typ med glödampa 55 W (eller motsvarande)
All belysning skall helt täckas med klar plasttejp eller finmaskigt nät.
Belysning skall kunna tändas på anmodan av tävlingsledningen. När skylt med ”lights on” visas skall både fram- och bakljus tändas. Detta tillämpas vid mörker och kan tillämpas vid regn (wet race).

14) Däck och fälg


Standard   max 205 breda gatgodkända minimum 180 TW 
Klass 1 max 205 breda. med fri profil och fri TW
klass 2  E märkta Max bredd 225 med fri profil och fri TW
Min 2 mm mönsterdjup på 75 % av slitbanan vid start.
EJ Slics 
Däck och fälgar får ej gå utanför skärmkanterna i överkant 120 grader
Fälgar är fria men ska monteras med minst 4 skruvar/muttrar.

15) Motor
Motor och dess  placering i original motorrum är fri. Torpedvägg får modifieras lokalt för beredande av plats för annan motor än original med maximalt 10 cm i bilens längdriktning. På modifierad motor med cylindervolym upp till 2000cc skall, om vevhusventilation inte är sluten, en oljeuppsamlare med en volym av minst 2 liter vara monterad. Vid cylindervolym över 2000cc ska oljeuppsamlare om  minst 3 liter monteras. Behållaren ska vara av genomsynlig plast eller försedd med anordning för kontroll av oljenivå.
Kylaren skall vara placerad på bilens originalplats. Kylarens typ och fabrikat är fritt.

16) Bromsar
ABS bromsar är tillåtna. Trumbromsar får bytas mot skivbromsar. Bromsok och bromsskivor får bytas till andra med större friktionsyta. Bromsok ska vara tillverkade av järn eller aluminium. Bromsskivor/trummor ska vara tillverkade av järn, men kombination av järn/aluminium är tillåten. Bromsrör och ledningar 

17) Bränsletank/system

FÖRTYDLIGANDE GÄLLANDE TANKNING
Tank volym under 66 liter = 1 tankstop 
Tankvolym 66-130 Liter = 2 tankstopp  
under varje 3 timmars  stint   
förarbyte i samband med tankning är godkänt. 
Tanktid minimum 3 minuter  
Standard fri från tankning 

Original bränsletank ska vara monterad på original plats. Om säkerhetstank används ska originaltank demonteras. Säkerhetstanken skall vara godkänd och får inte rymma mer bränsle än 130  liter.
Använder man tank större än 66 liter är det obligatorisk med minst 2 tankstop under varje 3 timmars heat. Detta för att det ska vara fair racing och tankanläggning får användas. Ett tankstop vara minst 3 minuter långt. Säkerhetstank ska monteras utanför förarutrymmet. En vätsketät brandvägg ska finnas mellan utrymme där säkerhetstank monteras och förarutrymme. Säkerhetstank ska monteras innanför deformationszon .  bestämmelser för säkerhetstankar. regleras undantag för långlopp. Påfyllningsrör och avluftning får modifieras, dock får dessa inte placeras i ruta/rutor. Utformningen på påfyllningsrör och avluftning får inte göras på ett sådant sätt att det tydligt framgår att syftet är att skapa ett extra bränsleutrymme. Catchtank/suporttank får monteras, såvida den är på maximalt 2 liter 
Om tanken rymmer maximalt 30 liter, får tank av egen konstruktion användas, om det finns minst 40 cm mellan tanken och karosseriets yttersida. Tank av egen konstruktion ska vara av metall.
Bränslepumpstyp och fabrikat är fritt.
Snabbtankningsanläggning är  tillåtet 

18) Tävlingsvikt
Med tävlingsvikt avses bilens vikt när som helst under träning och tävling, exklusive förare.
För beräkning av tävlingsvikt används ursprungsvikt som är aktuell bils tjänstevikt som fabriksny, vilket framgår av registreringshandling. Om registreringshandling inte kan uppvisas används ursprunglig vikt enligt auto-data.net
Lättning av tävlingsbil får aldrig överstiga 40 % av ursprunglig tjänstevikt.
Minsta tillåtna tävlingsvikt är 800kg
Högsta tillåtna tävlingsvikt är 1500kg

19) Personlig utrustning och startnummer
Personlig utrustning (komplett) ska vara godkänd och uppfylla  STEC kraven
Nackkrage är obligatoriskt men HNRS/FHR-skydd rekommenderas starkt.
Tävlingsbil ska förses med startnummer som placeras på båda framdörrarna,  alternativt på bakre sidorutor. Arrangören tillhandahåller startnummer tavlor.   

20) Besiktning
Bilar och personlig utrustning skall alltid besiktas av tekniska personal innan träning och tävling.
Karosser/motorer kan, där osäkerhet om giltighet råder, komma att fotograferas för att utredas till kommande tävlingar.

21) Övrigt
Detta tekniska reglemente  ligger fast 2017-2019. Endast förändringar av säkerhetsmässig natur eller påbud i STEC Tekniska regler kan förekomma.


Racing burar är inget tvång det är en självklarhet inom Racing. 
STEC samarbetar med finess
som bygger Sveriges bästa burar och snåla aldrig på er egen säkerhet. 


STEC Godkänd Säkerhetsbur finns nu att beställa för 2995
till de flesta bilmodellerna så snåla inte på det viktigaste din hälsa 

2995 kronor  bokas på email stec@stec.se 

 
 


 

STEC tillåter alla märken på däck men vi har ett sponsorsavtal med YOKOHAMA och det avtalet går ut på att kunna erbjuda teamen Yokohama däck till bästa pris 
-.