STEC SÄKERHET OCH RÄDDNING.

Vi har även en funktionärsbank med både A,B,C  funktionärer och chefposteringar
behöver ni hjälp så kontakta oss

STEC  Har ett  högt säkerhetstänkande på varje evenemang . 

Sjukvårdstransport   Rescuebilar  Brandsäkerhet  funktionärer allt för att kunna hantera olyckshändelser 

Personalen har lång erfarenhet för trafikskador och har jobbat många år inom räddningstjänsten. 


Sjukvårdstransport, med bemanning av ambulanssjukvårdare/undersköterska,för omhändertagande vid olyckshändelse.
Utrustad med förstahjälpenutrustning, för fria luftvägar,sårskador,brännskador,nack och ryggskador samt hjärtstartare.

Rescuebilarna har komplett brandsäkerhet med Kolsyra  pulver  Skum och vattensläckare. 
Brandfiltar  samt Klipp utrustning om förare behöver tas ur ett skadat fordon. 

Rescue teamet har skyddskläder och  framför allt kunskapen. 
Allt detta kan även hyras ut till ert evenemang .  kontakta oss på 070.798 23 78   eller
070-201 18 99
email STEC@STEC.SE


LÄS MER OM VÅRA FÖRSÄKRINGAR INOM BILSPORT   KLICKA